den 28 oktober 2021
Användarvillkor
AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Peterssons Bilverkstad i Nässjö

Peterssons Bilverkstad i Nässjö Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Peterssons Bilverkstad i Nässjö.

Peterssons Bilverkstad i Nässjö Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Peterssons Bilverkstad i Nässjö förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Peterssons Bilverkstad i Nässjö.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Peterssons Bilverkstad i Nässjö portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Peterssons Bilverkstad i Nässjö och Peterssons Bilverkstad i Nässjö är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Peterssons Bilverkstad i Nässjö är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Peterssons Bilverkstad i Nässjö erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Peterssons Bilverkstad i Nässjö sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbportal,bekräftar och garanterar Ni Peterssons Bilverkstad i Nässjö att ni inte kommer att använda Peterssons Bilverkstad i Nässjö på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Peterssons Bilverkstad i Nässjö eller forstöra andra användares besök/arbete med Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Peterssons Bilverkstad i Nässjö webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Peterssons Bilverkstad i Nässjö webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Peterssons Bilverkstad i Nässjö har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Peterssons Bilverkstad i Nässjö sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Peterssons Bilverkstad i Nässjö förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Peterssons Bilverkstad i Nässjö förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Peterssons Bilverkstad i Nässjö varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Peterssons Bilverkstad i Nässjö sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Peterssons Bilverkstad i Nässjö vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Peterssons Bilverkstad i Nässjö.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Peterssons Bilverkstad i Nässjö WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Peterssons Bilverkstad i Nässjö FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Peterssons Bilverkstad i Nässjö WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Peterssons Bilverkstad i Nässjö WEBBPLATS.

KONTAKT : tobias.lingh@telia.com

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Peterssons Bilverkstad i Nässjö förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Peterssons Bilverkstad i Nässjö webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbplats är: © 2018 Peterssons Bilverkstad och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Peterssons Bilverkstad i Nässjö © 2018 Peterssons Bilverkstad

© 2018 Peterssons Bilverkstad Personliga UppgifterAnvändarvillkor
Startsida Om oss Verkstad Medarbetare Samarbetspartners Kontakta oss